Model 3D sobre fotografia real

Fotomuntatge del renderitzat d’un model 3D sobre un entorn de fotografia real


El fotomuntatge del renderitzat d’un model 3D sobre una fotografia real és una tècnica poderosa que combina el millor de dos mons: la realitat i la virtualitat. Permet crear imatges impactants, realistes i altament personalitzades, oferint una gran flexibilitat i una millora significativa en termes de costos i creativitat.


Fer un fotomuntatge del model 3D d’un objecte renderitzat sobre una fotografia real implica combinar elements virtuals amb escenes del món real per crear una imatge coherent i atractiva. Aquest procés és utilitzat en una àmplia gamma de camps, com ara la publicitat, el cinema, l’arquitectura, i el disseny de productes.
A continuació, mirem d’explicar pas a pas com es pot dur a terme aquest tipus de fotomuntatge, així com les seves avantatges.

Preparació de la fotografia real:
Selecció de la imatge: S’ha de triar una fotografia de qualitat que serà la base del fotomuntatge. És important que la il·luminació, l’angle i la resolució siguin adequats per al projecte.
Anàlisi de la il·luminació i les ombres: Hem d’observar com la llum afecta els objectes a la fotografia. Tindrem en compte la direcció, la intensitat i el color de la llum, així com les ombres que es formen.

Creació de l’objecte renderitzat:
Escaneig 3D: Escanegem el teu objecte amb escàners 3D d’alta definició amb els que obtindrem tots els detalls de forma i textura. Fem servir textures en format PBR, que són arxius que contenen tota la informació de textura necessària perquè el model es vegi realista en qualsevol entorn digital.
Texturització i materials: Apliquem les textures i materials realistes del model. Això inclou ajustar les propietats com la reflectància, la rugositat i la transparència per assegurar-se que l’objecte s’integra bé amb la imatge real.
Il·luminació del model: Amb un software de renderització configurem les llums en l’escena virtual per simular la il·luminació de la fotografia real. Això és crucial per aconseguir una integració creïble.

Renderització de l’objecte:
Configuració de la càmera: Ajustem la càmera virtual per coincidir amb l’angle i la perspectiva de la fotografia real. Si disposem de la configuració i situació de la càmera real, millor. Aquest pas és essencial per a la coherència visual.
Renderització: Renderitzem l’objecte amb una qualitat alta, guardant-lo en un format que permeti la integració fàcil amb la fotografia (com PNG amb fons transparent).

Integració del render amb la fotografia:
Utilització de programari de composició: Utilitzem programari de manipulació d’imatges com Adobe Photoshop (o GIMP) per combinar l’objecte renderitzat amb la fotografia.
Ajustament de colors i tons: Ajustem els colors, la saturació i els nivells de l’objecte per assegurar que coincideixin amb la fotografia. Això pot incloure la correcció del color i la fusió d’ombres.

Avantatges del fotomuntatge

Versatilitat i flexibilitat:
Permet crear escenes i composicions que serien difícils o impossibles de capturar en la vida real.
Facilita la modificació i l’actualització de la imatge, ja que els elements virtuals es poden ajustar fàcilment sense necessitat de noves sessions fotogràfiques.
Estalvi de costos:
Redueix la necessitat de sessions fotogràfiques costoses, especialment per a escenes complexes o difícils d’accedir.
Permet evitar el transport d’objectes grans o pesats al lloc de la fotografia.
Millora de la creativitat:
Obre un món de possibilitats creatives, permetent combinar elements del món real i virtual de maneres innovadores.
Facilita la creació de prototips visuals i demostracions realistes de productes abans de la seva producció física.
Realitat augmentada i realitat virtual:
Els fotomuntatges poden ser utilitzats en aplicacions de realitat augmentada (AR) i realitat virtual (VR), oferint experiències immersives i interactives.

>>>

Seccions escaneig 3D

Scan3D, amb seu a Barcelona, està especialitzada en escanejat 3D d’alta definició per a una àmplia varietat d’objectes, com ara catalogació de patrimoni cultural, aplicacions d’enginyeria inversa i d’altres. Proporciona digitalitzacions detallades amb textures fotorealistes i topologia de malla 3D optimitzada per a presentacions interactives, màrqueting i disseny de productes a través de diferents dispositius i plataformes.

En quines d’aquestes variants de tecnologia 3D et podem ajudar?

Màrqueting i catàleg virtual
Màrqueting i catàleg virtual

Porta el teu producte al següent nivell, digitalitza'l i amplia el mercat !

Catalogació de Patrimoni
Catalogació de Patrimoni històric-artístic

Catalogació digital de Patrimoni històric-artístic, públic i privat.
Amb texturització hiperrealista.

Real-Time 3D
Real-Time 3D

Amb una presentació 360 º interactiva, tu i la teva audiència podeu interactuar amb el model 3D, allotjat a la teva pàgina web. Sense complements.

Fotomuntatge / 3D + foto real
Fotomuntatge - model 3D sobre qualsevol imatge

Composició d'imatge amb el model 3D escanejat, sobre una imatge d'entorn. Model 3D il·luminat d'acord amb l'entorn creat amb fotografia o intel·ligència artificial (IA).

Enginyeria inversa
Digitalització 3D per a Enginyeria Inversa

Amb l’Enginyeria Inversa, tal i com indica el seu nom, s’inverteix el procés habitual i natural per arribar a la fabricació d’un producte.

Impressió 3D
Rèplica d’un objecte amb escanejat i impressió 3D.

Has creat un objecte amb les teves mans i t'agradaria reproduir-lo?
No trobes al mercat un recanvi descatalogat?...

Què és l’escaneig 3D?

L’escaneig 3D és una tècnica que permet capturar la forma tridimensional d’objectes físics per al seu posterior processament i anàlisi en entorns digitals. És com prendre una foto d’un objecte, però en lloc d’una imatge plana, obteniu una imatge en 3D que mostra com és d’ample, alt i profund.

  1. Tecnologies d’escaneig 3D: Existeixen diverses tecnologies per a l’escaneig 3D, però les principals són l’escaneig làser, la fotogrametria i la llum estructurada. L’escaneig làser utilitza un làser per mesurar la distància a punts en la superfície de l’objecte, la fotogrametria utilitza imatges d’alta resolució per a calcular les dimensions tridimensionals i la llum estructurada projecta patrons de llum sobre l’objecte i mesura la deformació d’aquests patrons per a calcular la seva forma.
  2. Tipus d’escàners 3D: Els escàners 3D poden ser portàtils o de taula. Els escàners portàtils són ideals per a escanejar objectes grans o d’accés difícil, mentre que els de taula són més adequats per a objectes petits i detallats. Alguns escàners són manuals, requerint que l’operador mogui el dispositiu sobre l’objecte, mentre que altres són automàtics i poden escanejar un objecte complet de manera ràpida.
  3. Aplicacions de l’escaneig 3D: L’escaneig 3D s’utilitza en una àmplia gamma d’aplicacions, que inclouen l’enginyeria inversa, la fabricació additiva (impressió 3D), l’arquitectura i la construcció, la preservació del patrimoni cultural, la medicina i la odontologia, l’animació i la indústria dels videojocs, així com la documentació forense i la inspecció de qualitat industrial, packaging
  4. Processament de dades 3D: Un cop s’ha realitzat l’escaneig, les dades 3D han de ser processades. Això implica netejar i alinear els punts de dades, generar un model 3D i, en alguns casos, aplicar textures o colors a la superfície.
  5. Precisió i resolució: La precisió i la resolució són dos aspectes importants en l’escaneig 3D. La precisió es refereix a quan a prop els punts de dades escanejats estan de la forma real de l’objecte, mentre que la resolució es relaciona amb quants detalls es poden capturar. La tria de la tecnologia i l’escàner adequat depèn de les necessitats específiques de cada aplicació.
  6. Reptes i limitacions: Tot i que l’escaneig 3D és una eina potent, té els seus reptes. Alguns objectes poden ser difícils d’escanejar a causa de la seva transparència, reflectància o geometria complexa. A més, el processament de grans conjunts de dades 3D pot ser intensiu en termes de recursos informàtics.
  7. Ètica i privacitat: En certs contextos, com l’escaneig 3D de persones o propietats privades, sorgeixen qüestions ètiques i de privacitat. És important considerar aquestes preocupacions en utilitzar la tecnologia d’escaneig 3D.

>>>

Tríptic de marfil i fusta

Tríptic de marfil i fusta, digitalitzat amb textura hiperrealista.

Muntatge de tríptic sobre taula antiga

Mides de la figura real: 28,78cm x 21,36cm x 5,77cm

Nombre de polígons:  14.734
Nombre de vèrtex:  7.373
Textures PBR: BaseColor, Diffuse, Glossiness, Roughness, Metallic, Normal, AO

Un cop iniciada la presentació 3D maximitzeu
a pantalla complerta per observar el detall 360º

Alguns mapes de textura:

>>>

Petit facoquer de fusta, escanejat en 3D – R.D. Congo

Facoquer en miniatura de fusta, escanejat en 3D.

Pertany a una col·lecció d’animals de petites dimensions, tallats en fusta. Van ser adquirits com a souvenir a la R.D. del Congo a l’any 1965.

Mides de la figura real: 4,66cm x 3,63cm x 1,79cm

Un cop iniciada la presentació 3D maximitzeu
a pantalla complerta per observar el detall 360º

>>>

Petit hipopòtam de fusta, escanejat en 3D – R.D. Congo

Hipopòtam en miniatura de fusta, escanejat en 3D.

Pertany a una col·lecció d’animals de petites dimensions, tallats en fusta. Van ser adquirits com a souvenir a la R.D. del Congo a l’any 1965.

Mides de la figura real: 4,36cm x 2,50cm x 1,38cm

Un cop iniciada la presentació 3D maximitzeu
a pantalla complerta per observar el detall 360º

>>>

Petit rinoceront de fusta, escanejat en 3D – R.D. Congo

Rinoceront en miniatura de fusta, escanejat en 3D.

Pertany a una col·lecció d’animals de petites dimensions, tallats en fusta. Van ser adquirits com a souvenir a la R.D. del Congo a l’any 1965.

Mides de la figura real: 3,09cm x 5,72cm x 1,35cm

Un cop iniciada la presentació 3D maximitzeu
a pantalla complerta per observar el detall 360º

>>>

Petita girafa de fusta, escanejada en 3D – R.D. Congo

Girafa en miniatura de fusta, escanejada en 3D.

Pertany a una col·lecció d’animals de petites dimensions, tallats en fusta. Van ser adquirits com a souvenir a la R.D. del Congo a l’any 1965.

Mides de la figura real: 6,35cm x 2,61cm x 0,89cm

Un cop iniciada la presentació 3D maximitzeu
a pantalla complerta per observar el detall 360º

>>>

Figura de dona per pessebre, escanejada en alta resolució.

Figura d’argila escanejada 3D. Dona per a pessebre.

Mides de la figura real: 8,86cm x 3,88cm x 3,72cm

>>>

Figura de pastor per pessebre, escanejada en alta resolució.

Figura d’argila escanejada 3D. Pastor per a pessebre.

Mides de la figura real: 11,93cm x 5,42cm x 5,12cm

>>>