Tríptic de marfil i fusta, digitalitzat amb textura hiperrealista.

Muntatge de tríptic sobre taula antiga

Mides de la figura real: 28,78cm x 21,36cm x 5,77cm

Nombre de polígons:  14.734
Nombre de vèrtex:  7.373
Textures PBR: BaseColor, Diffuse, Glossiness, Roughness, Metallic, Normal, AO

Un cop iniciada la presentació 3D maximitzeu
a pantalla complerta per observar el detall 360º

Alguns mapes de textura: