Servei de digitalització 3D per a enginyeria inversa.

Servei de digitalització 3D per a enginyeria inversa.

Amb l’enginyeria inversa, tal i com indica el seu nom, s’inverteix el procés habitual i natural per arribar a la fabricació d’un producte.

Es parteix d’un producte acabat per digitalitzar-lo i estudiar-lo, afegir-hi modificacions a partir de les dades obtingudes i aconseguir com a resultat un producte idoni, podent-hi crear en el procés diferents prototips mitjançant impressió 3D per poder verificar les modificacions realitzades fins aquell moment.

El procés de digitalització d’un objecte o mecanisme escanejat per l’enginyeria inversa es basa en convertir les dades obtingudes com a objecte virtual a partir d’un escàner 3D a format CAD (computer-aided design o disseny assistit per ordinador) per l’anàlisi detallat de la seva fabricació, el seu funcionament, quines son les seves qualitats aerodinàmiques, hidrodinàmiques, resistència a esforços concrets, etc. Aquest procediment facilita l’estudi i rectificació d’un objecte o la creació d’un de nou sense copiar l’original. L’escanejat es realitza sense captura de la textura o color de l’objecte original si no es necessari.

El programari  d’escanejat 3D, juntament amb els escàners, ens proporciona  un “núvol de punts” de l’objecte que determina la seva forma precisa i mides exactes. Una vegada obtingudes aquestes dades podem originar un arxiu CAD per el seu tractament amb el programari d’enginyeria adient, representar l’objecte virtual en una simulació per ordinador o imprimir una rèplica física mitjançant impressora 3D.

L’enginyeria inversa també és utilitzada per algunes empreses per a examinar productes de la competència. És emprada per a analitzar per exemple com funciona, què fa, de quins components consisteix i com estan relacionats entre si, estimar costs, identificar potencials infraccions de patents, etc.

També  és emprada sovint perquè la documentació d’un dispositiu particular s’ha perdut (o mai ha sigut escrita), i la persona que el va construir ja no treballa a la companyia.

L’enginyeria inversa s’utilitza també per mesurar i analitzar el buc d’un vaixell de vela, que es el cos principal del vaixell llevat del motor i de tot el que es troba per sobre de la coberta. Amb aquest sistema d’escanejat 3D es poden extreure els plànols (possiblement inexistents) mitjançant programari específic i calcular els esforços i resultats hidrostàtics  de la seva forma. En el mon naval, l’escàner es fa servir per inspeccions, certificacions i controls de qualitat. Amb el model 3D obtingut es poden inspeccionar les formes del casc, així com els sistemes instal·lats a l’embarcació i poder certificar les característiques del vaixell com, per exemple, valorar els handicaps per regates de velers.

Aquesta tècnica es aplicable a molts d’altres camps de l’enginyeria i el disseny com ara la fabricació de seients i complements d’automoció, sistemes i entorns per a ús humà (ergonomia), control de qualitat, fabricació de prototips, etc.