Digitalització 3D per a enginyeria inversa.

Digitalització 3D per a enginyeria inversa.

Amb l’enginyeria inversa, tal i com indica el seu nom, s’inverteix el procés habitual i natural per arribar a la fabricació d’un producte.

Vols actualitzar el disseny d’algun objecte antic que creus es pot millorar?

Una vegada escanejat en 3D (digitalitzat) un objecte, una peça o qualsevol component d’un mecanisme, podem utilitzar la malla poligonal (composta de polígons), resultant de l’escanejat per diferents finalitats.

Amb el model 3D degudament texturitzat podem crear renderitzacions o representacions d’imatge fixa o vídeo, … o bé, a més de ben texturitzat i degudament optimitzat per a descàrrega ràpida, crear una presentació interactiva, per publicar a una pàgina web o compartir online.

Es possible també aconseguir una malla poligonal amb resolucions tant elevades con faci falta per reproduir-la amb la màxima fidelitat mitjançant impressió 3D.

Per a enginyeria inversa hem de remodelar la malla poligonal, convertint-la a una malla de corbes paramètriques.

Això permet estudiar-la, afegir-hi modificacions a partir de les dades obtingudes, i aconseguir com a resultat un producte idoni per la seva fabricació.
Al llarg del procés de remodelació del nou objecte es poden crear diferents prototips mitjançant impressió 3D per poder verificar les modificacions realitzades fins aquell moment i introduir al disseny els arranjaments necessaris.

El procés de digitalització d’un objecte o mecanisme escanejat per a enginyeria inversa es basa en convertir les dades obtingudes com a objecte virtual a partir d’un escàner 3D a format CAD (computer-aided design o disseny assistit per ordinador) per l’anàlisi detallat de la seva fabricació, el seu funcionament, quines son les seves qualitats aerodinàmiques, hidrodinàmiques, resistència a esforços concrets, etc. Aquest procediment facilita l’estudi i rectificació d’un objecte o la creació d’un objecte nou sense copiar l’original.

El programari d’escanejat 3D, treballant amb els escàners, ens proporciona un “núvol de punts” de l’objecte que determina la seva forma precisa i mides exactes. Una vegada obtingudes aquestes dades podem originar un arxiu CAD, parametritzant la malla 3D resultant de l’escanejat, per el seu tractament amb el programari d’enginyeria adient, representar l’objecte virtual en una simulació per ordinador.

L’enginyeria inversa és emprada sovint perquè la documentació tècnica d’un objecte o dispositiu particular s’ha perdut o mai ha sigut escrita.

És utilitzada per algunes empreses per a examinar productes de la competència, per a analitzar per exemple com funciona, què fa, de quins components consisteix i com estan relacionats entre si, estimar costs, identificar potencials infraccions de patents, etc.
Aquesta tècnica es aplicable a molts d’altres camps de l’enginyeria i el disseny com ara la fabricació de seients i complements d’automoció, sistemes i entorns per a ús humà (ergonomia), control de qualitat, fabricació de prototips, hidrodinàmica de bucs, aerodinàmica de naus i automoció, etc.

A Scan3D podem ajudar a que aconseguiu els resultats que voleu. Amb absoluta confidencialitat.