Digitalització 3D per a enginyeria inversa

Digitalització 3D per a enginyeria inversa.

Amb l’enginyeria inversa, tal i com indica el seu nom, s’inverteix el procés habitual i natural per arribar a la fabricació d’un producte.

La “enginyeria inversa” és un procés mitjançant el qual els enginyers desmunten amb cura un objecte o dispositiu per comprendre el seu funcionament intern sense tenir accés al manual d’instruccions original. Aquest enfocament és útil per a diverses aplicacions, com la millora de productes, la comprensió de la competència i la identificació de possibles vulnerabilitats en dispositius de seguretat. No obstant això, és essencial recordar que l’enginyeria inversa ha de realitzar-se de manera ètica i legal.

Al procés d’enginyeria inversa, s’utilitzen eines especials com escàners 3D per capturar amb precisió la forma i l’estructura d’un objecte físic en forma de núvol de punts tridimensionals. Aquest núvol de punts representa la superfície externa de l’objecte i conté informació detallada sobre la seva geometria.

Un cop completat l’escaneig 3D, els enginyers inversos utilitzen programari especialitzat per processar i convertir aquesta informació en un model 3D complet i detallat. Aquest model pot ser utilitzat per comprendre el disseny original de l’objecte, realitzar modificacions, dur a terme proves virtuals o fabricar rèpliques i peces noves basades en el disseny escanejat.

L’escaneig 3D ha revolucionat l’enginyeria inversa, proporcionant una forma ràpida i precisa d’obtenir informació sobre objectes físics sense recórrer a mètodes tradicionals més invasius i costosos, com la mesura manual o el desmuntatge. No obstant això, és fonamental respectar els drets de propietat intel·lectual i les lleis aplicables en tot moment en l’ús d’aquesta tecnologia.

A Scan3D utilitzem escàners portàtils de llum estructurada d’alta definició per aconseguir la màxima precisió. Un escàner de llum estructurada és un dispositiu que projecta un patró de llum sobre una superfície i captura la informació resultant per reconstruir una imatge 3D precisa d’aquesta.

Alguns dels formats d’arxiu comuns utilitzats en l’enginyeria inversa són:

Formats d’escaneig 3D. Quan es realitza un escaneig 3D d’un objecte físic, es generen dades en diferents formats d’arxiu, com ara:

Núvol de punts (PointCloud): Representa una col·lecció de punts tridimensionals que descriuen la superfície externa de l’objecte escanejat. Formats comuns inclouen .PLY, .XYZ, .PTS, entre d’altres.

Malla tridimensional: És una superfície 3D formada per triangles connectats entre si. Formats populars són .STL, .OBJ, .PLY, entre d’altres.

Dades de superfície paramètrica: Representen la geometria en formes matemàtiques. Poden ser formats propietaris de programari específic.

Formats de modelatge 3D paramètric:

Un cop s’ha obtingut el model 3D a partir de l’escaneig o reconstrucció, es pot guardar en diferents formats per a la seva posterior manipulació o fabricació:

.STL (Stereolithography): Format àmpliament utilitzat en la impressió 3D i manufactura additiva.

.STEP (Standard for the Exchange of Product Data): Format d’intercanvi per al modelatge paramètric.

.IGES (Initial Graphics Exchange Specification): Format d’intercanvi neutral per a dades 3D.

.CAD (Format del propietari): Formats específics de programari de disseny CAD, com ara .SLDPRT (SolidWorks), .IAM (Autodesk Inventor), .PRT (PTC Creo), etc.

Formats de dades per a enginyeria i anàlisi:

A més dels models 3D, en l’enginyeria inversa es poden utilitzar formats per a altres tipus de dades tècniques:

.CSV (Comma-Separated Values): Format de text que emmagatzema dades estructurades, com ara coordenades, mesures, etc.

.XML (eXtensible Markup Language): Format de text que permet estructurar i emmagatzemar dades de manera jeràrquica.

És important tenir en compte que alguns formats poden ser més adequats per a certes aplicacions o programari específic. En treballar en projectes d’enginyeria inversa, és essencial assegurar-se que els formats d’arxiu utilitzats siguin compatibles amb les eines i programari que es facin servir en el procés.

A Scan3D podem ajudar-te a aconseguir els resultats que necessites. Amb absoluta confidencialitat.