Recollida i lliurament d’originals.

Recollida i lliurament d’originals.

Per escanejar un objecte necessitem situar-lo davant de l’escàner, es obvi. Per fer això hi han dues solucions, una es desplaçar l’objecte fins a l’escàner i l’altre es desplaçar l’escàner fins a l’objecte.

Nosaltres ens ocuparem de recollir-lo a on vulguis i, després de l’escanejat, tornar-lo al mateix lloc d’origen. Podem fer-ho nosaltres amb mitjans propis o mitjançant un servei de missatgeria, depenent del lloc a on s’hagi de recollir. Nosaltres esns trobem a Barcelona.
L’objecte haurà d’anar acompanyat del full amb la referència del servei que et farem arribar per correu-e, el qual haurà d’anar degudament signat.

D’altres formes de enviament o recollida hauran de ser acordats prèviament. També un servei urgent.

Es molt important que l’objecte vagi empaquetat i protegit d’acord amb la seva fragilitat i etiquetat amb les dades d’enviament que es detallaran al correu-e que rebreu.

Una vegada realitzat l’escanejat i comprovat que s’hagi realitzat correctament necessitem uns dies per processar les dades capturades. Llavors l’objecte podrà ser retornat.
Les dades digitalitzades estaran disponibles via FTP o gravades en un DVD o USB quan hagi finalitzat el processat, depenent de les vostres necessitats.