Bicicleta elèctrica plegable Dahon.

Bicicleta elèctrica plegable Dahon.

Model 3D resultant de la digitalització en alta definició d’una bicicleta elèctrica plegable, amb textures hiperrealistes.

La idea de crear una bicicleta en 3D -amb aparença realista- ens donava voltes pel cap i, després de planificar els pasos necessaris, vàrem posar mans a l’obra.

Volíem crear la malla 3D traient el màxim rendiment possible dels escàners 3D d’alta resolució Artec. A partir d’aquí recompondre amb software d’edició 3D les parts de més difícil accés per l’escàner i les que poguessin tenir algun error de captura degut a la seva complexitat de forma.

La tècnica passava per escanejar-la per peces donada la dificultat d’arribar a punts amagats. Primer un escàner general per tenir referència de la situació de les diferents parts per el muntatge final i després desmuntar-la i escanejar diferents parts com a projecte independent.

La captura del núvol de punts (conjunt de punts a l’espai que ha mesurat l’escàner) es complexa, donada la forma de les diferents parts de la bici, tubs i petites peces.

Aquest núvol de punts es converteix en una malla 3D mitjançant el software dels escàners, més adient per manegar núvols de punts originals, donant-li la quantitat o densitat de polígons que necessitem. Corregim i optimitzem la malla resultant amb software d’edició 3D, així com perfeccionem fotogràficament les textures capturades pels escàners amb programari d’edició 2D-3D específic.

En aquest cas, el d’aquesta bicicleta, la malla resultant conté molts polígons, 1 milió aproximadament. Hem treballat també una altre versió optimitzada. Depenent de la utilitat que es vulgui donar a l’objecte virtual es preferible utilitzar una malla més lleugera que pugui cacular-se amb més facilitat i, per tant, velocitat. Uns exemples, entre d’altres, serien els videojocs o la realitat virtual o augmentada.