Bicicleta elèctrica plegable Dahon

Model 3D resultant de la digitalització en alta definició d’una bicicleta elèctrica plegable, amb textures hiperrealistes.

 

La idea de crear una bicicleta en 3D -amb aparença realista- ens donava voltes pel cap i, després de planificar els pasos necessaris, vàrem posar mans a l’obra.

Volíem crear la malla 3D traient el màxim rendiment possible dels escàners 3D d’alta resolució Artec. A partir d’aquí recompondre amb software d’edició 3D les parts de més difícil accés per l’escàner i les que poguessin tenir algun error de captura degut a la seva complexitat de forma.

La tècnica passava per escanejar-la per peces donada la dificultat d’arribar a punts amagats. Primer un escàner general per tenir referència de la situació de les diferents parts per el muntatge final i després desmuntar-la i escanejar diferents parts com a projecte independent.

 

 

 

 

La captura del núvol de punts (conjunt de punts a l’espai que ha mesurat l’escàner) es complexa, donada la forma de les diferents parts de la bici, tubs i petites peces.

Aquest núvol de punts es converteix en una malla 3D mitjançant el software dels escàners, més adient per manegar núvols de punts originals, donant-li la quantitat o densitat de polígons que necessitem. Corregim i optimitzem la malla resultant amb software d’edició 3D, així com perfeccionem fotogràficament les textures capturades pels escàners amb programari d’edició 2D-3D específic.

En aquest cas, el d’aquesta bicicleta, la malla resultant conté molts polígons, 1 milió aproximadament. Hem treballat també una altre versió optimitzada. Depenent de la utilitat que es vulgui donar a l’objecte virtual es preferible utilitzar una malla més lleugera que pugui cacular-se amb més facilitat i, per tant, velocitat. Uns exemples, entre d’altres, serien els videojocs o la realitat virtual o augmentada.