Nkisi-noganga (dona) – R.D. del Congo

Els nkisi són figures tallades en fusta originàries de la Republica Democràtica del Congo i relacionades amb la tradició bantú.

En el cas dels nkisi-nganga es tracta de fetitxes sanatoris.

La talla es considera el nexe d’unió entre una persona i un arbre, la fusta del qual va ser utilitzada per a crear-la. La connexió tòtem / arbre és la via per la qual es relaciona la persona amb les forces de la natura, mitjançant el treball espiritual d’un xaman. El curandero l’utilitza per extreure del pacient el espírtu maligne considerat la causa de la seva malaltia.

Els nkisi poden ser de diferents tipus, espirituals, curatius o amb les dues particularitats. La seva utilitat depèn de la feina de dos homes, l’artesà que realitza la talla i el bruixot que introdueix les substàncies màgiques en el reliquiari i porta a terme cerimònia ritual que els proporciona els seus poders sobrenaturals.

Els xamans són hàbils i grans coneixedors de la fauna, la flora, la història tribal, la psicologia i l’imaginari social.

Per a la texturització del model 3D s’ha utilitzat la tècnica PBR (Physically Based Rendering) amb la que els objectes virtuals adquireixen les propietats reals controlades per una sèrie de mapes de color, reflexió, rugositat, relleu, etc, i poden ser representades en qualsevol entorn virtual amb resultats hiperrealistes sense la necessitat d’ajustaments previs.

Les característiques d’aquest mètode el fan idoni per la seva utilització en videojocs i realitat virtual / augmentada, així com la seva inclusió en qualsevol tipus de projecte 3D d’imatge fixa o vídeo.