Zebra de fusta – artesania de Sudàfrica.

Presentació interactiva 360º

Un cop iniciada la presentació 3D maximitzeu
a pantalla complerta per observar el detall 360º