Zebra de fusta – Sud-Àfrica

Un cop iniciada la presentació 3D maximitzeu
a pantalla complerta per observar el detall 360º