Esculptura religiosa de Sant Pere.

Un cop iniciada la presentació 3D maximitzeu
a pantalla complerta per observar el detall 360º