Reconstrucció amb escaner 3D d’un recanvi descatalogat.

Reconstrucció amb escaner 3D d’un recanvi descatalogat.

Un projecte de regeneració d’un recanvi descatalogat, amb combinació d’escanejat i impresió 3D, i amb la possibilitat de modificar el que es vulgui.

Aquesta embarcació, una neumàtica semirígida de 4,5m d’eslora i amb uns quants anys a sobre, no disposava de pantalla paravents de metacrilat ni protecció de tub d’acer inoxidable al voltant d’aquesta. El propietari de l’embarcació va intentar aconseguir-la sense èxit, ja estava fora de catàleg i va ser impossible trobar-la, nova o usada.

Va contactar amb Scan3DCat per trobar una solució amb el nostre servei d’escanejat 3D.
I ho vàrem començar a desenvolupar, amb la seva col·laboració.

El projecte consistiria en  escanejar la consola sobre la embarcació per disposar de la forma i mides exactes. Al nostre estudi vàrem modelar les peces necessàries (pantalla i tub d’acer inoxidable) amb software d’edició 3D i amb una precisió molt acurada (0,1mm).
El tub inoxidable es va modelar en 3D, es van dibuixar plànols CAD acotats i es va demanar a una empresa especialitzada en corbat de tubs que ho preparés amb un tub d’acer inoxidable (AISI 316) de 22mm de diàmetre (una de les mides estàndard en nàutica per baranes i passamans), d’acord amb les mides especificades.

Posteriorment vàrem modelar un “motlle” de la pantalla en negatiu (la part interior) per imprimir-lo en 3D amb resines ABS (acrilonitril butadié estiré), per poder acoblar a sobre d’aquest motllo, escalfant amb aire calent una placa de metacrilat de 3mm de gruix amb la forma plana, ja tallada amb làser. El material d’impressió ABS suporta més esforços i més temperatura que el PLA (àcid polilàctic), que es el més comú en impressió 3D.
Existia la possibilitat d’imprimir-lo en d’altres materials més resistents, com els metàl·lics, però en aquesta ocasió era suficient resina ABS.
El material del motlle havia de ser resistent, com a mínim, a una temperatura de 120ºC. El metacrilat perd la rigidesa a partir del 100-110ºC i es pretenia donar-li curvatura amb aire calent a aquesta temperatura per sobre del motllo. l’ABS ho resistiria.

Treballant sobre el model 3D de la consola amb un software d’edició 3D vàrem extreure la forma plana 2D (estesa) de la futura pantalla, en format CAD.
Una placa nova de 1000x600x3mm de metacrilat color tabac es va passar pel tall làser, introduint a la màquina de tall l’arxiu CAD previ. L’acabat de les vores tallades es perfecte.

Una vegada tallada la forma del metacrilat, es va fer servir de plantilla per dibuixar i retallar la mateixa forma en un paper gruixut (de més de 200gr/m2 o cartolina) per que la rugositat del motlle no influeixi a l’hora d’ escalfar i emmotllar el metacrilat. Aquesta rugositat és deguda a una impressió 3D del motlle amb menys resolució per agilitzar el temps d’impressió i, per tant, costos.

L’emmotllat va ser un èxit. Només faltava collar-lo a la consola de la forma habitual, amb cargols i volanderes d’acer inoxidable.
Posteriorment es va collar també a la consola, amb els suports adients (AISI 316) adquirits al comerç especialitzat, el tub d’acer inoxidable de protecció/subjecció dissenyat.

A Scan3DCat disposem dels arxius digitals emprats en aquest projecte per aquest model de consola en concret, tant les malles 3D com els dibuixos 2D i plànols CAD. Si alguna empresa/particular està interessat en ells, ens posem a la seva disposició.
També podem iniciar un nou projecte amb qualsevol altre model de consola.