Presentacions 360º interactives.

A Scan3D ens dediquem a escanejar objectes, normalment tractem amb objectes a partir d’una mida mitjana i fins a molt petits, d’uns pocs centímetres. Es delicat determinar què vol dir una característica i l’altre, però ens podem fer una idea.

L’escanejat 3D d’alta definició ens permet disposar de la forma i mides exactes de l’objecte, a més de la seva textura i color. L’error que pot permetre’s un escanejat 3D pot ser de 0,1 mm.

Les aplicacions per a les que voldríem realitzar un procés d’escanejat 3D son diverses: enginyeria inversa, representació d’una imatge 2D (plana) dintre d’un projecte d’interiorisme, contextualització (foto-muntatge) sobre un entorn real fotogràfic, observació i anàlisi minuciós de l’objecte escanejat al seu voltant de forma interactiva, entre d’altres múltiples aplicacions més.

Aquí us mostrem alguns exemples d’aquesta darrera aplicació, la possibilitat d’observar els objectes al seu voltant 360º de forma interactiva a través de la pantalla de qualsevol dispositiu, per a l’estudi minuciós -o simplement l’observació- de la seva forma, relleu o colors de textura realista.

També la seva topologia, o sigui, l’organització de polígons i vèrtex a la malla 3D de l’objecte, tant si aquests polígons son en format quadrat com triangular. Quants més polígons té una malla 3D més pes digital en MB (megabytes) té l’arxiu base i, per tant, més lent es carrega al dispositiu en el que volem utilitzar-lo. Es per aquest motiu que és molt important optimitzar la malla 3D de l’objecte processat (escanejat), amb els mínims polígons necessaris i el major detall possible a les textures, tant per al color, relleu, brillo, etc., que son les que definiran la seva exactitud visual.

Aquestes presentacions 3D interactives es poden incloure a qualsevol pàgina web de forma senzilla, tal i com hem fet a la nostra… o segurament millor.
Confiem que us agradin.